تاریخ : 2022/10/26 8
تشکیل شورای سیاست گذاری ایران هلث 17
شورای سیاست گذاری ایران هلث 17 با مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی و به پیشنهاد شرکت صنعت سلامت تشکیل شد .
شورای سیاست گذاری ایران هلث 17 با مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی و به پیشنهاد شرکت صنعت سلامت تشکیل شد . شرکت صنعت سلامت که متشکل از 4 اتحادیه و انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و انجمن صنفی مهندسی پزشکی برای ارتقاء سطح ایران هلث هفدهم و با بهره مندی از پتانسیل ارتباطی اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام به تشکیل این شورا نمود. این شورا که جلسات خود را بصورت هفتگی در محل اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار می کند . دارای اعضای اصلی به شرح زیر می باشد : جناب آقای مهندس آب خضر ، مدیر عامل شرکت صنعت سلامت و رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 1. جناب آقای مهندس صفوی ، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2. جناب آقای مهندس آب خضر ، مدیر عامل شرکت صنعت سلامت و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 3. جناب آقای سرهنگ ضیائی ، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 4. جناب آقای مهندس حاج علیمحمدی ، مدیر اجرایی ایران هلث 17 5. جناب آقای مهندس معظمی ، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 6. جناب اقای مهندس زندی ، نماینده انجمن صنفی مهندسی پزشکی 7. جناب اقای مهندس محمد ، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی 8. جناب آقای مهندس مهدوی ، نماینده انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی
نظرات شما
+ نظردهید