مرحله اول

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
پروانه تولید
مجوز فعالیت صنعتی
اساسنامه شرکت
آگهی روزنامه رسمی
ثبت برند
مدارک فعالیت تحت لیسانس
مدارک فعالیت در منطقه آزاد
مدارک گواهی خدمات پس از فروش
گواهی نمایندگی تولیدکنندگان
قرارداد اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی
کاتالوگ و بروشور
نمایندگان معرفی شده مشارکت کنندگان محترم لازم است جهت پرهیز از اتلاف وقت اصل مدارک بالا را بهمراه رونوشت آن در هنگام ثبت نام ارائه نمایند

در انتخاب نام کاربری و کلمه عبور دقت لازم را نموده و از انتخاب نام فارسی بپرهیزید

لطفا حتی الامکان از تماس با ستاد خودداری نموده و نظرات پیشنهادات شکایات و نقطه نظرات خود را
از طریق پست الکترونیکی ستاد برگزرای به اطلاع این انجمن رسانید

1) * کلیه قوانین و مقررات نمایشگاهی را مطالعه نموده و به هنگام مشارکت در هفدهمین نمایشگاه ایران هلث لحاظ خواهم نمود
2) * راهنمای ثبت نام را رونوشت تهیه نموده و ممهور به مهر شرکت به ستاد برگزاری نمایشگاه در شرکت صنعت سلامت ارائه خواهم داد
3) * کلیه مطالب فوق را مطالعه نموده و قبول می نمایم .