هتل هما

آدرس: تهران- خيابان وليعصر- خيابان شهيد خدامي- شماره 51-كدپستي:1994713733

88773021 88791780 88797259 88797179 تلفن
 

  [email protected]

                           www.homahotels.com


هتل پارسیان استقلال

آدرس: تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج) – تهران –  ایران

+تلفن: 25-22660011-9821

صندوق پستی : 4673-19395

کد پستی : 1999813565

   [email protected]


هتل پارسیان اوین

آدرس: تقاطع بزرگراه شهید چمران و سئول

2740555

22344322

27400

22344333

تلفن

دورنگار : +9821-22344344

آدرس پست الكترونيكي:  [email protected]