آشنایی با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

شركت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از مهمترین شركت‌های تجاری و اقتصادی ایران با بهره‌مندی از فضا، امكانات و تسهیلات نمایشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر و زمینه مناسبی را از طریق برپایی نمایشگاههای تخصصی و بین‌المللی جهت تولیدکنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهیا ساخته است تا علاوه بر عرضه و نمایش توانمندی‌ها، مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترك و بین‌المللی خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران توسعه بخشند.

تاسیس شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به سال 1338 بر می‌گردد و پس از اختصاص اراضی نمایشگاه در مکان فعلی، در سال 1346 فعالیت ساخت سالن‌های نمایشگاهی و اداری آغاز و در سال 1348 اولین نمایشگاه بین‌المللی خود را با نام نمایشگاه آسیایی به مدت 21 روز و با حضور33 کشور برگزار نمود و پس از آن روند برگزاری نمایشگاه‌ها توسعه مناسبی پیدا نمود وتهران را به عنوان یکی از زیباترین مراکز نمایشگاهی دنیا به جهانیان معرفی نمود. شرکت نمایشگاه‌ها در سال 1355 به عضویت اتحادیه نمایشگاههای بین المللی UFI در آمده است و همچنین عضویت اتحادیه جهانی نمایشگاه‌ها BIE  که مسئولیت برگزاری نمایشگاه‌های اکسپو رادر جهان به عهده دارد را نیز دارا می‌باشد.

اهم وظایف شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می‌باشد:

  • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، اختصاصی و بین‌المللی بازرگانی در داخل وخارج از ایران
  • همکاری با اتحادیه‌های نمایشگاه‌های جهانی وقبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط و اقدام به تشکیل این‌گونه مجامع با رعایت قوانین و مقررات در ایران
  • نمایش و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از ایران
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا تاسیس و یا مشارکت در تاسیس نمایشگاه‌های دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه‌گذاری.