میزبانی نمایشگاه «ایران هلث» از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

انتخاب مجری برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی نمایشگاه ایران هلث هفدهم

اطلاعیه شماره یک ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه ایران هلث

تشکیل شورای سیاست گذاری ایران هلث 17