ستاد برگزاری هفدهیمن نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای اعلام شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ، اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های معتبر در زمنیه طراحی و اجرای غرفه ها نموده است.

شرکت های معرفی شده از نظر نحوه اجرا و سابقه فعالیت مورد تائید ستاد بوده و تعرفه ها اعلام شده از سوی این شرکتها بر اساس توافق با مشتریان خواهد بود.

ایمیل

وب سایت

شماره تماس

نام مدیرعامل

نام شرکت

ردیف

[email protected]

barsadesign.com

    8862511

 علیرضا جهانپناه

طراحی برسا

1

[email protected]

Fararahpouan.com

    8850076

احمدرضا نراقی

فرا راه پویان

2

[email protected]

Pargarart.com

88699348

بصیری

آتلیه هنر و معماری پرگار

    3

[email protected]

—-

    88536560

امید عطاران

همایش گستر

4

[email protected]

Afandak.net

88845238

پدرام میرزا نژاد

آفنداک

    5

قابل توجه شرکت های غرفه ساز – خود ساز –

کلیه شرکتهایی که غرفه خودساز دارند میبایست فرم های مربوطه را پر و در اسرع وقت به ستاد تحویل نمایند.

فرم ها را میتوانید از اینجا دانلود فرمائید