فرم درخواست اولیه

از ذکر عنوان شرکت، موسسه و … خودداری شود

مورد استفاده در کتیبه ی غرفه و درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه


 تولید کننده    تولید تحت لیسانس     وارد کننده    صادر کننده     توزیع کننده

  
مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه
لطفا محصولات را با “،” جدا کنید
لطفا محصولات را با “,” جدا کنید
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


از ذکر عنوان در ابتدای نام خود، خودداری شود
*
*
مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه

مورد استفاده جهت ارسال اطلاعیه ها و اخبار ستاد از طریق پیامک

لطفا شماره تماس را به تفکیک کد و شماره در محل های مناسب درج کنید و در صورت چند شماره تماس آنها را در فیلدهای اضافی درج نمائید

  
مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه
لطفا شماره نمابر را به تفکیک کد و شماره در محل های مناسب درج کنید و در صورت چند شماره نمابر آنها را در فیلدهای اضافی درج نمائید

  

مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه و ارسال اطلاعیه ها و اخبار ستاد
ترجیحا آدرس آفیشیال شرکت درج شود

مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه و ارسال اطلاعیه ها و اخبار ستاد از طریق ایمیل

مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه

مورد استفاده در ارسال اطلاعیه ها و اخبار ستاد

مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه
مورد استفاده در درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه

از کد پستی به جهت ارسال مدارک و اطلاعات از ستاد برای شما استفاده خواهد شد


غرفه پیش ساخته ( تجهیزات پیش ساخته شامل پانل های اطراف غرفه ، موکت کف ، یک عدد پریز ، روشنایی ، کتیبه و به ازای هر 12 متر مربع یک عدد میز و 2 عدد صندلی می باشد .)

غرفه خودساز ( غرفه بدون هیچ کدام از تجهیزات پیش ساخته ی برگزار کننده می باشد )


• لازم به ذکر است حداقل متراژ درخواستی برای غرفه های خودساز بخش ریالی 24 متر مربع می باشد و غرفه هایی که متراژ آنها کمتر از 24 متر مربع می باشد پیش ساخته محاسبه می شود .
• لازم به ذکر است حداقل متراژ درخواستی برای غرفه های خودساز بخش ارزی 12 متر مربع می باشد.کلیه درخواست ها پس از بررسی به تدریج جهت جانمایی در سالن های موجود دعوت به عمل خواهد آمد. از آنجاییکه تعداد سالن ها محدود می باشد کوشش می شود با حداقل متراژ و بیشترین تعداد شرکت ها در سالن های مختلف جانمایی گردد. تکمیل این فرم به منزله جانمایی نخواهد بود.