فرم ها و نقشه ها

جهت دریافت فرمهای ثبت نام و نیز مشاهده نقشه و پلن سالنها کلیک کنید

 

کتاب نمایشگاه

جهت استفاده از فرصت های تبلیغاتی نمایشگاه ایران هلث و کتاب نمایشگاه، برنامه ستاد اجرایی اعلام میگردد

تازه های ایران هلث هفدهم

گردشگری سلامت

باهمت و تدبیر سازمان نظام پزشکی، بخش گردشگری سلامت با حضور بیمارستانهای معتبر، در این دوره از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی افتتاح میگردد. در این بخش بیمارستانها از بسته های خدمات سلامت خود رونمایی خواهند کرد

همایشها و سمینارهای جانبی

شرکت طراحان فردای دیگر بعنوان مجری برگزاری سمینارهای جنبی هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث اقدام به طراحی لیست کارگاههای آموزشی در ایام برگزاری نمایشگاه نموده است

ششمین کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربردهای آی سی تی در پزشکی ایران

کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران با هدف معرفی و بهره برداری از آخرین دستاوردهای پژوهشی و آموزشی دانش فنی الکترونیکی در حوزه های مختلف سلامت ، در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور برگزار خواهد شد.

شورای سیاست گذاری ایرن هلث 17

شرکت صنعت سلامت نیوساد بعنوان مجری هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، اقدام به تشکیل شورای سیاست گذاری با مدیرت اداره کل تجهیزات پزشکی کرده است. جهت کسب اطلاعات از مصوات شورا کلیک کنید

دانلود فرمها و نقشه ها

با توجه به ابلاغیه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی مبنی بر اخذ فرمهای قوانین و مقررات ممهور به مهر شرکت کنندگان، کلیه فایلها در این مکان قابل دسترسی میباشد.

غرفه سازی نمایشگاه

ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه ایران هلث، شرکت های غرفه ساز را که بر اساس استانداردهای نمایشگاه بین المللی فعالیت میکنند معرفی کرده است