ثبت نام در ایران هلث نوزدهم

اخبار صنعت سلامت

دانلود مدارک جهت غرفه سازی

دانلود لیست غرفه سازان مورد تایید شرکت سهامی نمایشگاههای تهران

واگذاری و تحویل کارت های شناسایی و کارت های پارکینگ

امکان حضور در نمایشگاه آذربایجان

+ ادامه مطلب

نقشه

پلن سالن های هجدهمین نمایشگاه ایران هلث
+ ادامه مطلب

نمایشگاه سلامت لهستان

امکان حضور در نمایشگاه سلامت لهستان+ ادامه مطلب

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها ی ستاد برگزاری نمایشگاه، جهت تکمیل ثبت نام مشارکت کنندگان+ ادامه مطلب

حامیان نمایشگاه

ایران هلث در سال های گذشته